Realitní trh se mění, klienti chtějí nové služby

Vládní opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií se dotýkají prakticky všech odvětví a ze všech stran slyšíme či čteme, že nás čeká hospodářská recese. Skutečně? A pokud ano, čeká nás pokles cen nemovitostí? Mají se lidé bát exekucí v souvislosti s neschopností splácet hypoteční úvěry? O tom jsme si povídali s Ing. Otakarem Šmídem, generálním ředitelem společnosti AAA Realitní fond, a. s., jednoho z největších realitních fondů v České republice, který svým klientům nabízí řadu nových možností, jak si pořídit vlastní bydlení nebo vyřešit finanční problémy spojené například se splácením hypotečního úvěru.

Ing. Otakar Šmíd, ředitel společnosti AAA Realitní fond, a.s.

Otázka, která v těchto dnech zajímá asi každého majitele nemovitosti, respektive potenciální zájemce – můžeme v následujícím období očekávat pokles cen nemovitostí?

Odpověď na tuto otázku je velmi komplikovaná, ale v zásadě ji ovlivní dva faktory. Prvním je doba, po kterou budou v platnosti restriktivní koronavirová opatření a druhým faktorem je, nakolik a v jakém časovém horizontu se povede zodpovědným činitelům našeho státu nastartovat ekonomiku po skončení těchto opatření. Přesto si myslím, že v krátkodobém horizontu, řekněme několika měsíců, můžeme čekat stagnaci cen a případně pokles cen nájmů, který bude způsoben větším množstvím nových bytů v nabídce, jež majitelé nemohou pronajímat v rámci airbnb nebo ztratili nájemníky z důvodu přijatých opatření (odjezd zahraničních dělníků, dálkové studium na VŠ apod.) .
Ve  střednědobém a dlouhodobém výhledu pokles cen nemovitostí  nepředpokládám. Poptávka stále výrazně převyšuje nabídku, přidáme-li k tomu dlouhé stavební řízení a nedostatek pracovních sil, nelze očekávat změnu ani v případě, že by došlo k ochlazení ekonomiky. Tím ale nechci tvrdit, že toto bude platit pro celou Českou republiku. Mohou se najít místa či nemovitosti, které cenový pokles zažijí. V minulosti se s růstem cen kvalitních nemovitostí na dobrých místech svezly i ostatní nemovitosti napříč trhem, kde pro takový růst nebyl racionální důvod. Tam se nyní o to více projeví nekvalita potvrzená nezájmem potenciálních klientů.

Nemovitost ale stále zůstává i v krizi tou nejjistější investicí, o tom jsme se v historii přesvědčili už několikrát. Stačí se podívat na nestabilní akciové trhy či rostoucí inflaci, to cena nemovitostí  prakticky pořád roste. Podíváme-li se na desetiletý vývoj cen nemovitostí, výsledek je vždy růst ceny na konci období oproti ceně na začátku a to i přes různé výkyvy a poklesy, které k trhu neodmyslitelně patří.. Pro pokles ceny kvalitních nemovitostí tedy nevidím důvod.

Řada lidí, kteří vlastní nemovitost, teď může začít  řešit problém se splácením hypotéky. Někteří o práci přišli, jiní pobírali plat na úrovni 60 či 80 procent a bojí se rizika exekuce a tím i možnosti, že přijdou o střechu nad hlavou…

Myslím si, že exekuce je až to skutečně poslední řešení, kdy se vyčerpají všechny možnosti jí zabránit. . I v případě, že se klient dostane do  problému se splácením, existují jiná řešení. Naše společnost například nabízí službu LEASEBACK, čili odkup nemovitosti od klienta s tím, že prodávající má možnost si nemovitost pronajmout, dále ji tak užívat a navíc ji může v horizontu až 5 let koupit zpět. Musím zdůraznit, že v tomto případě klient ví předem, jaký nájem bude platit a jaká bude prodejní cena nemovitosti, pokud ji bude chtít koupit zpět. Vše je smluvně zajištěno. V rámci pronájmu má klient také možnost splácet budoucí kupní cenu, a to dle svých možností, tedy jakoukoliv částku v kteroukoliv dobu platnosti smlouvy. Nehrozí zde tedy nějaké nucené vystěhování, s jakým se občas u konkurence setkáváme.  Jednoduše řečeno získáte s tímto produktem  rychle finanční prostředky za svou nemovitosti, zbavíte se dluhů,  můžete dál v nemovitosti bydlet a  až se vaše finanční situace zlepší, můžete ji odkoupit zpět.  

Jak je tento vztah právně ošetřen?

Nabízíme několik variant, ze kterých si klient vybere tu, která mu nejvíce vyhovuje. Můžeme tak uzavřít smlouvu nájemní nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní či kombinaci obou. Smlouvy obsahují všechny pro klienta důležité údaje, o kterých jsem se zmiňoval, jako je výše nájemného, platba za služby (energie apod.), prodejní cenu, časový horizont koupě apod. Jako jediní na trhu nabízíme klientovi možnost zajištění nemovitosti v jeho prospěch formou zákazu prodeje po dobu trvání smlouvy. Tím má klient jistotu, že náš slib budoucího prodeje nemovitosti „nezmizí“ a nezmění se. Naším hlavním krédem je totiž férovost a otevřenost, což v realitní branži ne vždy platí.  

Proč v takovéto krizové chvíli nedoporučujete prodej nemovitosti, ať už přes realitní kancelář nebo na vlastní pěst?

Prodej nemovitosti znamená změnu vlastnického práva, kdy ve většině případů má kupující jako nový vlastník s nemovitostí své plány, které se neshodují s plány prodávajícího ať už jde o užívání, pronájem, opravy, rekonstrukce apod. Klient prodávající se tak připraví  o možnost dál bydlet ve „svém“  bytě či domě a musí hledat nemovitost novou, která kromě výše pořizovacích a provozních nákladů (kupní cena, nájemné, energie apod.) musí splňovat i spoustu dalších požadavků, na které byl klient zvyklý či je ke svému fungování nezbytně potřebuje (např. bezbariérový přístup, výtah, zahrádka, apod.).  

Dostane-li se klient do problémů se splácením hypotéky či jiného úvěru, bojuje vždy o čas a možnost vyhnout se krajnímu řešení – exekuci. Prodej nemovitosti na vlastní pěst je riskantní, přes realitní kancelář pak přinejmenším zdlouhavý.

Naše společnost disponuje prostředky ve výši až dvou miliard korun, které k nákupu rezidenčních nemovitostí můžeme využívat. Díky tomu nabízíme klientům nejen bezkonkurenční záruky, ale především rychlost při řešení problémů. Jsme schopni do 48 hodin vyplatit zálohu na nemovitost a to až do výše  2 000 000 Kč. Pokud klient prokáže, že potřebuje částku vyšší, jsme připraveni i o takové variantě jednat.

Co když pořízení vlastní nemovitosti teprve plánuji, ale v současné době na ni nemám dostatek finančních prostředků. Znamená to vzdát se snu o vlastním bydlení?

Určitě ne. Pro takové klienty máme připravenou službu RENT & BUY, která nabízí pronájem nemovitosti s možností budoucího odkupu. Při podpisu smlouvy složíte akontaci a následně platíte nájem a dle vašich možností či vaší volby i zálohu na kupní cenu. Jakmile se vaše finanční situace změní, jednoduše nemovitost odkoupíte a stanete se tak jejím výhradním vlastníkem. Bez stresu, s jistotou předkupního práva a máte zaručeno, že nemovitost nekoupí jiný zájemce.

Navíc opět platí, jako v případě služby LEASEBACK, že prodejní cena nemovitosti je předem stanovena a nemění se. Naopak na rozdíl od LEASEBACKU nemá klient povinnost nemovitost koupit. Produkt RENT & BUY tak využívají především klienti, kteří se chtějí ujistit nejen o tom, že si vybrali nemovitost dle svého vkusu, ale že také lokalita, sousedé, sportovní či kulturní vyžití, případně další občanská vybavenost v místě či okolí splňují jejich nároky, požadavky a představy.

Zabýváte se pouze výkupem a prodejem bytů či domů nebo se zaměřujete i na větší projekty?

Součástí našeho portfolia jsou i větší projekty. Nejedná se o klasické developerské projekty na zelené louce, ale o development stávajících domů, kdy řešíme vnitřní dispozice objektů, nástavby, vestavby apod. . Aktuálně máme tyto projekty v Praze, Plzni a Opavě. Prodej zrekonstruovaných bytů v našem plzeňském projektu budeme spouštět v nejbližších týdnech, na ostatních se usilovně pracuje. Nákup dalších nemovitostí tohoto typu je také v procesu. .

Z nabídky vašich služeb nás zaujal produkt TIPAŘ, který v dnešní nesnadné době umožňuje každému jednoduchou formu přivýdělku. Můžete vysvětlit, jak přesně funguje?

Produkt TIPAŘ je vhodný pro každého, kdo ví o nemovitosti na prodej a chce si vydělat peníze. Podmínkou je samozřejmě to, že zná přímého vlastníka nemovitosti a nehledá věci na internetu. Pokud nám takový člověk předá kontakt na majitele, který se chce rychle prodat nemovitost, a my následně nemovitost skutečně vykoupíme, vyplácíme tipaři částku 25.000,- Kč. Částku garantujeme smlouvou o spolupráci a odměnu vyplácíme poté, co se staneme vlastníky dané nemovitosti a převezmeme ji do své správy. O všech těchto záležitostech je tipař informován, případně si vše může zkontrolovat náhledem do katastru nemovitostí, který je zdarma.

Na závěr bych rád všem popřál, aby přežili toto těžké období s minimálními škodami na zdraví i majetku.

Ing. Otakar Šmíd
Ředitel společnosti AAA Realitní fond, a.s.