Se službou LEASEBACK získáte rychle finanční prostředky za svou nemovitost

Leaseback je unikátní služba odkupu Vaší nemovitosti s možností jejího pronájmu, ale i zpětného odkupu zpět právě vám. Získáte tak finanční prostředky a zároveň můžete dál bydlet ve své dosavadní nemovitosti, a to buď na základě nájemní smlouvy, nebo smlouvy o nájmu a budoucím odkupu nemovitosti. Budoucí cena nemovitosti je přitom předem stanovena při podpisu nájemní smlouvy a nemůže se změnit.

  • Výkup a zpětný pronájem Vaší nemovitosti
  • Peníze pro vaši potřebu můžete mít na účtu do 48 hodin
  • V horizontu pěti let můžete koupit svou nemovitost zpět za přesně definovanou cenu ve smlouvě
  • Můžete splácet budoucí kupní cenu, a to dle svých možností v kteroukoliv dobu platnosti smlouvy
  • Nehrozí žádné vystěhování či prodej nemovitosti po dobu uzavření smlouvy
  • Smlouva obsahuje veškeré důležité údaje: výše nájemného, platba za služby, prodejní cenu, časový horizont koupě apod.
  • Jako jediní na trhu nabízíme možnost zajištění nemovitosti ve váš prospěch formou zákazu prodeje po dobu trvání smlouvy.